Javno naročilo

JN007225/2019-C01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA ZA IZVEDBO GRADNJE: VEZI NARAVE – UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV ZA VIDRO OB REKI SOTLI
Pogodbena vrednost:98.599,99 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.12.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o., Ulica Savinjske čete 17, SI-3310 Žalec
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA ZA IZVEDBO GRADNJE: VEZI NARAVE – UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV ZA VIDRO OB REKI SOTLI (sklenitev: 16.12.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki