Javno naročilo

JN007557/2019-X01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe: Pogodba št: 1-JN12-2019-NMV-E3 o prodaji in nakupu električne energije
Pogodbena vrednost:65.779,57 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.12.2019
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o., Erjavčeva ulica 24, SI-5000 Nova Gorica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št: 1-JN12-2019-NMV-E3 o prodaji in nakupu električne energije (sklenitev: 04.12.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki