Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90910000 (Storitve čiščenja)
Podatki o predmetu naročila: Čiščenje poslovnih prostorov ZGS - sklop 6
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi št. 13/2018
Vrednost dodatka:275,83 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:10.01.2020
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
NADKA, čistilni servis, Nada Radić s.p., Plešivica pri Žalni 15, SI-1290 Grosuplje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih