Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
Podatki o predmetu naročila: podaljšanje roka izvedbe del
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:17.10.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HORTIKULTURA plantaže in gradnje Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28A, SI-8250 Brežice

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih