Javno naročilo

JN007279/2019-X01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:05.02.2020
 
Naročnik
PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45400000:Zaključna gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba številka 5201-6/2019 - Vzdrževalna dela na objektih Parka Škocjanske jame
Pogodbena vrednost:104.352,82 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:11.11.2019, 27.12.2019
Trajanje pogodbe:120 mesecev, 65 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d., Partizanska cesta 2, SI-6210 Sežana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba številka 5201-6/2019 - Vzdrževalna dela na objektih Parka Škocjanske jame (sklenitev: 11.11.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi številka 5201-6/2019 - Vzdrževalna dela na objektih Parka Škocjanske jame (sklenitev: 27.12.2019, zadnja spr.: 05.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki