Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE, Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000:Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL
Pogodbena vrednost:35.948,64 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.12.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
VITEO, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve, d.o.o., Gradišče 2, SI-2310 Slovenska Bistrica
M.M. KAUČIČ podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. G. Ivanjci, Gornji Ivanjci 21, SI-9245 Spodnji Ivanjci
LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, SI-1000 Ljubljana
KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o., Mlaka 2A, SI-4290 Tržič
PEKARNA STRNAD proizvodnja in trgovina d.o.o., Prečna ulica 26, SI-2317 Oplotnica
GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o., Dolenjska cesta 242, SI-1000 Ljubljana
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL (sklenitev: 17.12.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki