Javno naročilo

JN004968/2019-C01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Koncesijska pogodba o izvajanju storitev rednega vzdrževanja cest
Pogodbena vrednost:843.552,52 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.10.2019
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, SI-8000 Novo mesto
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Koncesijska pogodba o izvajanju storitev rednega vzdrževanja cest (sklenitev: 25.10.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki