Javno naročilo

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE, Ropretova cesta 23, 1234 Mengeš
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
Podatki o predmetu naročila: RIŽ, MOKA IN OSTALO
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Dodatek št. 1 k okvirnemu sporazumu o sukcesivni dobavi živil št. 2276/18 za sklop št. 24
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:09.01.2020
Trajanje dodatka:17 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana
ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., Šmartinska cesta 154, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih