Javno naročilo

JN007144/2019-C01

Datum objave:14.01.2020
Datum zadnje spremembe:14.01.2020
 
Naročnik
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90910000:Storitve čiščenja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 60309-4/12-2019
Pogodbena vrednost:428.363,11 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.12.2019
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o., Ljubljanska cesta 12F, SI-1236 Trzin
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvedbi javnega naročila št. 60309-4/12-2019 (sklenitev: 20.12.2019, zadnja spr.: 14.01.2020)prenos datoteke|podrobni podatki