Javno naročilo

JN007937/2019-X01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90500000:Storitve v zvezi z odpadki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvedbi storitve št. 30/2019
Pogodbena vrednost:1.686,30 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.01.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami, d.o.o., Pot na Kamenšak 17, SI-2230 Lenart v Slov. goricah
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvedbi storitve št. 30/2019 (sklenitev: 01.01.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki