Javno naročilo

JN000479/2020-C01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79320000:Storitve raziskav javnega mnenja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JN-S0541 Izvajanje raziskave Mediana TGI
Pogodbena vrednost:106.140,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.02.2020
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE TRGA IN MEDIJEV MEDIANA, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JN-S0541 Izvajanje raziskave Mediana TGI (sklenitev: 12.02.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki