Javno naročilo

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
Podatki o predmetu naročila: ANEKS št. 1 k pogodbi za STROKOVNI NADZOR PRI PROJEKTU PPE-TOL
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS št. 1 k pogodbi za STROKOVNI NADZOR PRI PROJEKTU PPE-TOL
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:03.02.2020
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih