Javno naročilo

JN005563/2019-C01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33690000:Različna zdravila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 21/2019
Pogodbena vrednost:169.960,23 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.10.2019
Trajanje pogodbe:8 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 21/2019 (sklenitev: 01.10.2019, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki