Javno naročilo

JN000393/2020-C01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. JNGD06/2020
Pogodbena vrednost:170.036,95 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.02.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. JNGD06/2020 (sklenitev: 12.02.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki