Javno naročilo

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
OBČINA ANKARAN, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 60100000 (Storitve cestnega prevoza)
Podatki o predmetu naročila: Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Ankaran
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v občini Ankaran številka 430-0008/2019
Vrednost dodatka:12.381,89 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:23.09.2019
Trajanje dodatka:10 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., Vošnjakova ulica 3, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih