Javno naročilo

JN008566/2019-X01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:07.08.2020
 
Naročnik
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 4301-32/2019 za »Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče – Preserje – Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina – Grevislin)«
Pogodbena vrednost:399.503,57 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:13.02.2020, 05.08.2020
Trajanje pogodbe:7 mesecev, Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GINEX INTERNATIONAL Gradbeni inženiring d.o.o., Rejčeva ulica 3, SI-5000 Nova Gorica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 4301-32/2019 za »Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče – Preserje – Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina – Grevislin)« (sklenitev: 13.02.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi št. 4301-32/2019 za "Urejanje poplavnega območjaa ob LC 001 041 Potoče - preserje - Branik (Pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)" (sklenitev: 05.08.2020, zadnja spr.: 07.08.2020)prenos datoteke|podrobni podatki