Javno naročilo

JN000058/2020-X01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 76100000:Strokovne storitve za industrijo zemeljskega plina
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. TS/TSS/14/2020
Pogodbena vrednost:102.480,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.02.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, Aškerčeva cesta 6, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. TS/TSS/14/2020 (sklenitev: 14.02.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki