Javno naročilo

JN006667/2019-X01

Datum objave:14.02.2020
Datum zadnje spremembe:14.02.2020
 
Naročnik
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA, Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000:Razna živila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 15/2019 za izbiro dobaviteljev za "Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let" z dne 9.1.2020
Pogodbena vrednost:18.750,48 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.01.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ŽITO prehrambena industrija, d.o.o., Šmartinska cesta 154, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 15/2019 za izbiro dobaviteljev za "Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let" z dne 9.1.2020 (sklenitev: 09.01.2020, zadnja spr.: 14.02.2020)prenos datoteke|podrobni podatki