Javno naročilo

Datum objave:25.03.2020
Datum zadnje spremembe:25.03.2020
 
Naročnik
OBČINA PREVALJE, Trg 2A, 2391 Prevalje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
Podatki o predmetu naročila: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU MEŽE: SKLOP 2 (OBČINA PREVALJE), IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ANEKS št. 1 K POGODBI št.: 430-0011/2013-14
Vrednost dodatka:3.098.579,53 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:18.03.2020
Trajanje dodatka:36 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o., Vodovodna cesta 97, SI-1000 Ljubljana
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, SI-4000 Kranj
KOSTMANN Podjetje za gradbene storitve d.o.o., Glavni trg 30, SI-2380 Slovenj Gradec

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih