Javno naročilo

JN001152/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33141110:Obvezilni material
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNA LETNA KUPOPRODAJNA POGODBA št.: R3-NMV/2020
Pogodbena vrednost:42.033,29 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OKVIRNA LETNA KUPOPRODAJNA POGODBA št.: R3-NMV/2020 (sklenitev: 26.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki