Javno naročilo

JN001055/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 65000000:Gospodarske javne službe
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA ZA IZVEDBO STORITEV PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA
Pogodbena vrednost:64.660,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:13.03.2020
Trajanje pogodbe:33 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PAPIGAL, JAKOPIN, čiščenje okolja in ravnanje z odplakami, d.o.o., Grahovo 83B, SI-1384 Grahovo
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA ZA IZVEDBO STORITEV PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN NA OBMOČJU OBČINE IDRIJA (sklenitev: 13.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki