Javno naročilo

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: ureditev nove izvozne ceste z rekonstrukcijo obstoječe garaže
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:ŽALE-12/20 Aneks št. 2 k Pogodbi št. ŽALE-30/19 za ureditev nove izvozne ceste z rekonstrukcijo obstoječe garaže
Vrednost dodatka:15.686,76 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:24.03.2020
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LEANŽE, storitve, koordinacija, nadzor, zastopanje, trgovina, d.o.o., Savska cesta 3A, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih