Javno naročilo

JN000577/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79810000:Tiskarske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNI SPORAZUM ZA TISKARSKE STORITVE
Pogodbena vrednost:244.000,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:25.03.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
Tiskarna Koštomaj, podjetje za proizvodnjo in promet grafičnih proizvodov, d.o.o., Medlog 34, SI-3000 Celje
PARA podjetje za marketing, sitografijo in trgovino d.o.o., Celestinova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
EUROGRAF, Podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve, trgovino, proizvodnjo in gradbeništvo d.o.o., Štrbenkova cesta 6, SI-3320 Velenje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
OKVIRNI SPORAZUM ZA TISKARSKE STORITVE (sklenitev: 25.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki