Javno naročilo

JN006610/2019-C01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33140000:Proizvodi za medicinsko uporabo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O DOBAVI BLAGA- MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
Pogodbena vrednost:5.239,55 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.01.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o., Kettejeva ulica 16, SI-1230 Domžale
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O DOBAVI BLAGA- MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL (sklenitev: 01.01.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki