Javno naročilo

JN006610/2019-C01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33140000 (Proizvodi za medicinsko uporabo)
Podatki o predmetu naročila: KEMIKALIJE IN BARVILA - PATOLOGIJA, OSTALI MEDICINSKI PRIPOMOČKI, OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL, KEMIKALIJE FARMACEVTSKE
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O DOBAVI BLAGA- MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
Pogodbena vrednost:66.984,41 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:01.01.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih