Javno naročilo

JN004270/2019-C01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000:Gradbena dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izvedba gradenj v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC«
Pogodbena vrednost:3.411.946,06 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.03.2020
Trajanje pogodbe:33 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SLEMENŠEK, gradbeno podjetje d.o.o., Dobja vas 190A, SI-2390 Ravne na Koroškem
GIIP gradbeni inženiring, nepremičnine, projektiranje d.o.o., Dobja vas 200, SI-2390 Ravne na Koroškem
ESOT-INVEST, družba za ravnanje z energetskimi resursi in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.o.o., Kersnikova ulica 21, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izvedba gradenj v sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava Črna, kanalizacija Črna) po pogodbenih določilih FIDIC« (sklenitev: 12.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki