Javno naročilo

JN000033/2020-C01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38400000:Instrumenti za preverjanje fizikalnih značilnosti
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi in instalaciji 3D interferenčnega optičnega profilometra
Pogodbena vrednost:95.153,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.02.2020
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AMETEK Germany GmbH Business Unit ZYGO, Rudolf-Diesel-Straße 16, DE-64331 Weiterstadt
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi in instalaciji 3D interferenčnega optičnega profilometra (sklenitev: 24.02.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki