Javno naročilo

JN000854/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 03410000:Les
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 71/2020 zaoporne lesene količke -S-shema_ŽAGA_ 2020 - 9
Pogodbena vrednost:60.756,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:23.03.2020
Trajanje pogodbe:34 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ŽAGA TRBOVLJE d.o.o. družba za proizvodnjo in trgovino z lesom, Kolodvorska cesta 11A, SI-1420 Trbovlje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 71/2020 zaoporne lesene količke -S-shema_ŽAGA_ 2020 - 9 (sklenitev: 23.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki