Javno naročilo

JN000269/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34111100:Kombiji
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi kombi vozila
Pogodbena vrednost:48.194,49 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2020
Trajanje pogodbe:50 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Baragova ulica 10, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi kombi vozila (sklenitev: 26.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki