Javno naročilo

JN000269/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34111100 (Kombiji)
Podatki o predmetu naročila: Nakup in dobava kombi vozila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi kombi vozila
Pogodbena vrednost:48.194,49 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.03.2020
Trajanje pogodbe:50 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Baragova ulica 10, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih