Javno naročilo

JN000344/2020-X01

Datum objave:26.03.2020
Datum zadnje spremembe:26.03.2020
 
Naročnik
OBČINA TURNIŠČE, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 37400000:Izdelki in oprema za šport
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nabava elektronskih tarč
Pogodbena vrednost:25.375,41 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.03.2020
Trajanje pogodbe:2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
R.D. Trgovina na debelo in drobno in storitve v blagovnem prometu d.o.o. Ljubljana Dolenjska cesta 11, Dolenjska cesta 11, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nabava elektronskih tarč (sklenitev: 09.03.2020, zadnja spr.: 26.03.2020)prenos datoteke|podrobni podatki