Javno naročilo

JN000741/2020-X01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50411000:Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 091-4-12/20 za kalibracijo in kvalifikacijo merilne opreme
Pogodbena vrednost:20.483,80 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.05.2020
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 091-4-12/20 za kalibracijo in kvalifikacijo merilne opreme (sklenitev: 14.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki