Javno naročilo

JN001599/2020-X01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50800000:Razne storitve popravila in vzdrževanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VISOKOTLAČNIH NAPRAV TER OSTALE OPREME IN NAPRAV ZA POTREBE PRANJA NA RCERO LJUBLJANA ZA OBDOBJE 36 MESECEV
Pogodbena vrednost:34.160,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.05.2020
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GITAS, proizvodno in trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o., Zgornje Bitnje 1, SI-4209 Žabnica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA ZA VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE VISOKOTLAČNIH NAPRAV TER OSTALE OPREME IN NAPRAV ZA POTREBE PRANJA NA RCERO LJUBLJANA ZA OBDOBJE 36 MESECEV (sklenitev: 21.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki