Javno naročilo

JN001322/2020-X01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 24000000:Kemični proizvodi
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Dobava specialnih plinov za leta 2020, 2021 in 2022
Pogodbena vrednost:100.227,07 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.05.2020
Trajanje pogodbe:30 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MESSER SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo in distribucijo tehničnih plinov d.o.o., Jugova ulica 20, SI-2342 Ruše
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Dobava specialnih plinov za leta 2020, 2021 in 2022 (sklenitev: 21.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki