Javno naročilo

JN001668/2020-X01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50000000:Storitve popravila in vzdrževanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:NAB št. 56/2020/08/VZD
Pogodbena vrednost:359.342,87 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.05.2020
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TAGROS - popravilo in servisiranje vozil, delovnih strojev in naprav d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, SI-6000 Koper - Capodistria
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
NAB št. 56/2020/08/VZD (sklenitev: 20.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki