Javno naročilo

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233000:Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Gradbena pogodba »Rekonstrukcija LC Sojek - Kamna gora«
Pogodbena vrednost:82.644,02 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.05.2020
Trajanje pogodbe:3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Gradbena pogodba »Rekonstrukcija LC Sojek - Kamna gora« (sklenitev: 21.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki