Javno naročilo

JN002719/2020-C01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50300000:Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba,št. 22/20
Pogodbena vrednost:29.778,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:12.05.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TENDO podjetje za svetovanje in storitve na področju računalništva d.o.o., Na produ 2, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba,št. 22/20 (sklenitev: 12.05.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki