Javno naročilo

JN002102/2020-X01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34100000:Motorna vozila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 20/2020
Pogodbena vrednost:43.892,29 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.04.2020
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Baragova ulica 10, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 20/2020 (sklenitev: 21.04.2020, zadnja spr.: 22.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki