Javno naročilo

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
Podatki o predmetu naročila: Izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) – ormoško območje
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) – ormoško območje
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:24.04.2020
Trajanje dodatka:2 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih