Javno naročilo

JN008157/2019-C01

Datum objave:22.05.2020
Datum zadnje spremembe:22.05.2020
 
Naročnik
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71355000 (Geodetske storitve)
Podatki o predmetu naročila: Geodetske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o geodetskih storitveh 353-425-2020
Pogodbena vrednost:1.364,88 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.05.2020
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
GEODETSKA DRUŽBA, geodezija, informatika in storitve, d.o.o., Gerbičeva ulica 59C, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih