Javno naročilo

JN000979/2020-X01

Datum objave:23.05.2020
Datum zadnje spremembe:23.05.2020
 
Naročnik
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38400000:Instrumenti za preverjanje fizikalnih značilnosti
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 41N00074-SKLOP 4 za NABAVA INŠTRUMENTOV ZA PREVERJANJE FIZIKALNIH ZNAČILNOSTI za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LIFEWATCH«; SKLOP 4: Digitalni titrator z mešalom / SKLOP 5: Sistem za izračun indeksa listn
Pogodbena vrednost:16.723,41 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:16.04.2020
Trajanje pogodbe:2 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 41N00074-SKLOP 4 za NABAVA INŠTRUMENTOV ZA PREVERJANJE FIZIKALNIH ZNAČILNOSTI za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LIFEWATCH«; SKLOP 4: Digitalni titrator z mešalom / SKLOP 5: Sistem za izračun indeksa listn (sklenitev: 16.04.2020, zadnja spr.: 23.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki