Javno naročilo

JN008481/2019-X01

Datum objave:23.05.2020
Datum zadnje spremembe:23.05.2020
 
Naročnik
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38430000:Aparati za odkrivanje in analizo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 10N190572 za NABAVO GRAVIMETRA in GNSS antena za natančno določanje koordinat geomorfoloških podatkov pri TCS 9 za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS«
Pogodbena vrednost:143.345,12 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.01.2020
Trajanje pogodbe:3 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GEOSERVIS servis in trgovina d.o.o., Litijska cesta 45, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 10N190572 za NABAVO GRAVIMETRA in GNSS antena za natančno določanje koordinat geomorfoloških podatkov pri TCS 9 za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« (sklenitev: 17.01.2020, zadnja spr.: 23.05.2020)prenos datoteke|podrobni podatki