Javno naročilo

JN001725/2020-C01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000:Razna živila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 430-2/2020-29
Pogodbena vrednost:11.346,63 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.06.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, Arja vas 103, SI-3301 Petrovče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 430-2/2020-29 (sklenitev: 04.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki