Javno naročilo

JN001725/2020-C01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000:Razna živila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 430-2/2020-32
Pogodbena vrednost:57.067,79 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:02.06.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MLINOPEK, Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo d.d. Murska Sobota, Industrijska ulica 11, SI-9000 Murska Sobota
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 430-2/2020-32 (sklenitev: 02.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki