Javno naročilo

JN003126/2020-X01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o., Savinjska cesta 11A, 1420 Trbovlje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90400000:Storitve v zvezi z odplakami
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:JNMV-INF-0003/2020
Pogodbena vrednost:69.149,25 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.06.2020
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
JNMV-INF-0003/2020 (sklenitev: 19.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki