Javno naročilo

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
Center za socialno delo Posavje, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 39294100 (Izdelki za informiranje in promocijo)
Podatki o predmetu naročila: Dobava promocijskega materiala
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks 1 k okvirnemu sporazumu za dobavo delovne opreme in promocijskega materiala za potrebe izvajanja projekta integrirana oskrba v občini Krško "MOST", v sklopih 11, 12 in 13
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:30.06.2020
Trajanje dodatka:6 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
ZMAS GROUP tiskarske in reklamne storitve ter reklamni izdelki d.o.o., Stegne 21C, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih