Javno naročilo

JN001725/2020-C01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
DOM LUKAVCI, Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000:Razna živila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum št. 430-2/2020-37
Pogodbena vrednost:8.504,15 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.06.2020
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kolodvorska cesta 3, SI-4000 Kranj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum št. 430-2/2020-37 (sklenitev: 05.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki