Javno naročilo

JN001376/2020-X01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Ureditev krožišča pri Hoferju
Pogodbena vrednost:297.766,10 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:15.06.2020
Trajanje pogodbe:6 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Ureditev krožišča pri Hoferju (sklenitev: 15.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki