Javno naročilo

JN002043/2020-X01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71322000:Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica
Pogodbena vrednost:24.156,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:24.06.2020
Trajanje pogodbe:5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ELEKTROENERGETIKA, projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o., Prešernova cesta 8, SI-3320 Velenje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava novelacije projektne dokumentacije za nadgradnjo obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica (sklenitev: 24.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki