Javno naročilo

JN001819/2020-C01

Datum objave:30.06.2020
Datum zadnje spremembe:30.06.2020
 
Naročnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 22993000:Papir in karton, fotosenzibilen, toplotno senzibilen ali termografičen
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 401-10/2020 za sukcesivno dobavo blaga za tisk listin Univerze v Ljubljani za obdobje 4 let
Pogodbena vrednost:189.693,65 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.06.2020
Trajanje pogodbe:48 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
KUBELJ, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Zapoge 33, SI-1217 Vodice
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 401-10/2020 za sukcesivno dobavo blaga za tisk listin Univerze v Ljubljani za obdobje 4 let (sklenitev: 30.06.2020, zadnja spr.: 30.06.2020)prenos datoteke|podrobni podatki